Tjänster

Ovanstående tjänster kan specialanpassas enligt önskemål. Tjänsterna kan även förläggas på annan plats. Då tillkommer resekostnader och kostnader för restid.