Om oss

JagRenske Renkema

Mitt namn är Renske Renkema, jag är född 1960 i en liten by nära Groningen, Nederländerna. Jag är uppvuxen på en bondgård med jordbruk, kor, häst, höns, hund och katt. En lugn och trygg uppväxt tillsammans med mina föräldrar och sex äldre syskon. Naturens betydelse och krafter var centrala och är djupt rotade. Jag har själv upplevt så ofta att när det känns motigt eller tungt att en promenad i skogen, en pratstund med fåren eller att gräva i trädgårdslandet kan lätta så enormt. 

Utbildning - yrkeserfarenhet

1981 tog jag sjukgymnastexamen i Nederländerna efter en fyra-årig högskoleutbildning och fick jobb på en privatmottagning för sjukgymnastik. På grund av otillräckliga möjligheter att få fast anställning i Nederländerna sökte jag mig utomlands 1985 och fick jobb på Söderhamns sjukhus som sjukgymnast. Genom tjänstgöring på de olika klinikerna (kirurg, medicin, ortopedi och IVA) , möjligheterna att arbeta som chefgymnast och som verksamhetschef för Söderhamns rehabenhet samt kliniskt arbete inom primärvården och kommunens hemsjukvård har jag en gedigen och bred erfarenhet inom mitt yrke. 

Mitt behov av kunskap inom det psyko-sociala området har växt med åren och därför har jag utbildat mig till gestaltterapeut genom Gestaltakademin. En utbildning som bekräftar att människan är en helhet, med kropp, tankar och känslor och att det sker ett samspel mellan dessa hela tiden. 2011 tog jag min masterexamen som gestaltpsykoterapeut och skrev om hur jag kan få in naturkontakt i mitt arbete och hur meningsfullt  detta är för patienter och för mig själv som sjukgymnast. 

Gestaltterapin har gett mig en stark personlig utveckling då jag under fyra års tid har utforskat mig själv på ett kärleksfullt icke-dömande sätt: hur jag är, vad jag gör och undviker att göra, vilka känslor väcks i vilka sammanhang, vad gör dessa känslor med mig, osv.  En ökad medvetenhet ger mig möjlighet att göra andra val och svara an (= ta ansvar) till mig själv. Med hjälp av gestaltterapi kan du bli mer du och du är unik!

Familj

De övriga familjemedlemmarna, mina tre barn, Karlotta, Terje och Lukas har också nära anknutning till det gröna fast på olika sätt. Karlotta genom sitt intresse för hästar och ridning, Terje och Lukas genom fotbollen bl a.

Djur

Dinni är vår New Forest ponny, född 1992, snäll och envis som ett sto så ofta är. Fåren är av rasen Helsingefår, en utrotningshotad allmogeras, med mycket trevliga egenskaper. Katterna Puttis och Molly är bondkatter som är keliga, njuter av livet på landet och hittar en och annan mus.  Penny, labradortik, förgyllar livet på gården med sin lekfullhet och trogen vänskap.

Tillsammans skapar vi liv!