Forskning grön rehabilitering

Om företaget

VitsipporRörelse, kontakt, mening och sammanhang är nyckelord i Vadare. Vi är alla viktiga varelser i samspel med vår omgivning; ta vara på Dig, Du har betydelse för världen!

Innehåll

Vadare erbjuder rehabilitering och rekreation individuellt och i grupp genom fysiska, mentala och sociala aktiviteter med naturen som bas.
 
Konkret kan det handla om en skogspromenad där vi samtidigt delar vardagens glädje och sorg. Vi stannar till vid sjön, lyssnar på fågelsång och får massage av en smärtande kroppsdel. I trädgården förbereder vi jorden, sår och skördar blommor, grönsaker, bär och frukt som blir nyttiga beståndsdelar i lunchen som vi lagar tillsammans. Vi kanske får sjunga med i fåglarnas kör och sjunga de sånger som berör eller varför inte öka andningsförmågan genom att lära oss att spela kohorn eller näverlur. Närkontakt med häst, får och katt påminner oss om våra behov av värme och trygghet. Att mocka hästskit ger oss möjlighet att rensa hjärnan på sånt som vi just nu inte behöver ha med oss. När den har legat till sig så kan den bli livsviktig näring igen.

Kunder - patienter

Verksamheten riktar sig till människor med sjukdom eller nedsatt hälsa och människor som vill växa i livet; privatpersoner, företag, institutioner och organisationer.

Får i hagen...Förklaring

Rehabilitering är insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt kunna delta i samhällslivet (Socialstyrelsens definition).
Grön rehabilitering är rehabilitering där det gröna, det vill säga naturen, ingår i behandlingen.

Rekreation är aktiviteter som främjar hälsan och grön rekreation handlar om naturbaserade aktiviteter såsom friluftsliv, trädgårdssysslor, djurkontakt, fiske, bad, båtliv och musik med flera.

Forskning

Naturens positiva påverkan på hälsan har visats sedan flera årtusenden tillbaka och dagens forskning bekräftar detta. Naturen stimulerar våra sinnen under alla skeden i livet samtidigt som naturen också stimulerar våra känslor och hela vårt upplevande. Vill du läsa mer så finns många litteraturförslag och forskning på Hälsans  Natur  hemsida.

Som legitimerad sjukgymnast bedriver jag verksamheten enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. I rehabilitering journalförs kontakter i enlighet med journallagen. Tystnadsplikt  gäller.